Прием VIII клас (свободни места след IV класиране)

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЕТО КЛАСИРАНЕ

  • Профилирана паралелка „Икономическо развитие – АЕ интензивно, ИЕ – 1 място
Балообразуване
НВО – в брой  точки Оценки от Свид. – в брой точки
2 х БЕЛ 2 х МАТ. 1 х Мат. 1 х ГИ
  • Професионална паралека „Брокер недвижими имоти“ – АЕ разшрено, РЕ – 3 места
Балообразуване
НВО – в брой  точки Оценки от Свид. – в брой точки
2 х БЕЛ 2 х МАТ. 1 х ГИ 1 х ЧЕ

Превръщане на оценките от Свидетелството в брой точки

Отличен (6) – 50 т.

Много добър (5) – 39 точки

Добър (4) – 26 точки

Среден (3) – 15 точки

Подаване на документи – 23.08.-31.08.2023 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., каб. 115

Обявяване на класираните – 04.09.2023 г.

Записване: 05.09.2023 г.

Необходими документи:

  • Заявление по образец на училището
  • Оригинал на Свидетелството за основно образование