Прием VIII клас – първо класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Документите за записване на учениците, класирани в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, ще бъдат приемани в каб. 101 на 13.07.2023 г., 14.07.2023 г. и 17.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Присъствието на учениците при записването не е задължително.

За профилираната паралелка „Икономическо развитие“ не е необходимо медицинско свидетелство. 

Допълнително информация за приема можете да намерите на следния линк:

Прием в VIII клас

Успех!

Leave a Reply