Среща с ученици по проекта „Game of business“

На 28.02.2023 г.  се проведе първа среща между ученици от XIIб клас и създателите на играта Game of business – Георги Палпурин, възпитаник на нашето училище и Кристиян Братованов, чудесен помощник за генериране на бизнес идеи, бизнес планове за тях и финансово им аргументиране. Учениците проследиха с интерес приятно поднесеното съдържание, задаваха въпроси и в атмосфера на непринуден разговор се постави началото на едно бъдещо ползотворно сътрудничество за двете страни.

Проектът е реализиран в рамките на партньорството с водеща организация Фондация Интерактивна България и European School of Brussels IV Laeken (Белгия), Innovation Frontiers IKE (Гърция), Zavod Ambitia, Zavod za Razvoj Mladinskego Dela (Словения) и Slovak Business Agency (Словакия), 56 СУ Константин Иречек (България) като е финансиран чрез програмата Еразъм+ сектор училищно образование. 

https://gameofbusiness.eu/

Leave a Reply