Организация на ОРЕС от 21.10. 2021 г.

В изпълнение на Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с писмо № РУО1-35163/20.10.2021 г. на началника на РУО от утре, 21.10.2021 г. (четвъртък) , учениците от I до XII клас преминават в ОРЕС. Продължителност на часовете както следва:

  • начален етап – продължителност на часовете по 20 мин. с начало в 09:00 ч. и ЦДО  с начало 12:20 ч. Междучасията са според дневния режим. Край на учебния ден – 14:10 ч. Часовете ще се провеждат във ВКС на Shkolo.bg;
  • прогимназиален етап – продължителност на часовете по 30 мин. и междучасия  според дневния режим + 10 мин. Часовете ще се провеждат в платформата MS Teams;
  • гимназиален етап –  продължителност на часовете по 40 мин. и междучасия  според дневния режим. Часовете ще се провеждат в платформата MS Teams.

Класните ръководители ще уведомят учениците и техните родители за подробности по организацията на учебния процес.