Организация на ОРЕС за I-XII клас за периода от 07.02 до 13.02.2022 г.

Съгласно информация от официалния сайт на МОН (https://mon.bg/bg/news/4667) за периода от 07.02 до 13.02.2022 г. в училищата на територията на обл. София-град се въвежда следната организация на учебния процес:

  • учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено;
  • учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас ще се обучават присъствено;
  • учениците от VII, X и XII клас ще се обучават в електронна среда (ОРЕС).

Часовете в 56. СУ „Проф. К. Иречек“ ще се провеждат по утвърдения дневен режим от началото на II уч. срок, като за седмокласниците (в ОРЕС) ще бъдат с продължителност 30 минути.