Записване за първи клас след първо класиране

Уважаеми родители,

На 06 юни 2022 г. ще се обявят резултатите от първо класиране за учебната 2022/2023 година (до 12:00 ч.).

Всеки родител (имащ профил в системата на СО) ще получи на своя имейл, който е посочил при кандидатстването, в кое училище е класирано детето, потвърдени ли са всички документи и дали е нужно да представяте допълнително някакъв документ.

Записването на класираните бъдещи ученици в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“ ще се провежда в каб. 101 на училището. Продължителност – от 06.06.21г. до 17.06.21г. (включително) по следния график:

– на 06.06 – 12:30 – 18:00 ч.

– от 07.06. до 13.06 –  8:00ч. – 18:00ч.

– НА 14.06 И 16.06 – 14:00 – 18:00 ч. (сутрин се провежда НВО VII и Х клас)

– на 15.06 –  8:00ч. – 18:00ч.

– на 17.06 – 8:00 – 17:00ч.

Документи за записване:

  1. Заявление за записване на дете в първи клас – изтеглено и попълнено от системата (профил в kg.sofia.bg). При невъзможност се генерира от училището.
  2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПГ – оригинал;
  3. КОПИЕ от акта за раждане.

Записването на детето може да се направи от единия/двамата родители или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено пълномощно.

Представя се документ за самоличност (само за проверка).

Пожелаваме успех на всички кандидати!