Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

УЧЕБНА 2022/2023 Г.

ИМЕДЛЪЖНОСТПКС
1.д-р Евгени БалтаковДиректор и учител по ГИдоктор
 Заместник-директори 
2.Калина НиколоваЗам.-директор УД за начален етапIII
3.инж. Румяна РачеваЗам.-директор УД за прогимназиален етап и учител по ИТIV
4.Павел СтойковЗам.-директор УД за гимназиален етап и учител по АЕV
 Педагогически съветници 
5.Цветелина ТашковаПедагогически съветник 
6.Семира ПауноваПедагогически съветник 
 Учители в начален етап 
7.Елза ЯковаСтарши учител – 1а класIII
8.Евдокия АтанасоваСтарши учител – 1б класIII
9.д-р Десислава ТодороваСтарши учител – 1в класдоктор
10.Цветана ДимитроваСтарши учител – 1г класI
11.Добромира СтоиловаСтарши учител – 1д класIII
12.Хариета АндрееваСтарши учител – 2а класII
13.Анна ЯнковаУчител – 2б клас 
14.Павлина ДимитроваУчител – 2в класV
15.Румяна ИгнатоваСтарши учител – 2г класIII
16.Иван БраяновСтарши учител – 2д класV
17.Савина ПендурковаСтарши учител – 3а класIII
18.Лорита КостоваСтарши учител – 3б класII
19.Дора ГрадишкаСтарши учител – 3в клас (иновативен)III
20.Цветанка БарашкаСтарши учител – 3г класII
21.Нина ЕвгениеваСтарши учител – 3д класII
22.Анелия РачеваСтарши учител – 4а класIV
23.Йоана БожиноваСтарши учител – 4б клас (иновативен)V
24.Силвия ГеоргиеваСтарши учител – 4в клас (иновативен)III
25.Паулина ПетроваСтарши учител – 4г класIV
26.Венера КерашкаСтарши учител – 4д класIV
 Учители ГЦДО 
27.Весела ЗахариеваСтарши учител – 1ЦДО-аV
28.Зюмбюл НуманУчител – 1ЦДО-б 
29.Красимир МарковУчител – 1ЦДО-в 
30.Бистра ЦоковаСтарши учител – 1ЦДО-г 
31.Надка ПоповаСтарши учител – 1ЦДО-дIV
32.Боянка СтояноваУчител – 2ЦДО-а 
33.Адела СтояноваСтарши учител – 2ЦДО-б 
34.Ани ЦоневаУчител – 2ЦДО-вV
35.Венера ЙосифоваУчител – 2ЦДО-г 
36.Александрина СтояноваУчител – 2ЦДО-д 
37.Армине ДимитроваУчител – 3ЦДО-а 
38.Тинка БоневаСтарши учител – 3ЦДО-б 
39.Петинка ИвановаСтарши учител – 3ЦДО-вIV
40.Албена КръстеваУчител – 3ЦДО-гV
41.Дора ЕвстатиеваСтарши учител – 3ЦДО-дIV
42.Теодора ИвановаСтарши учител – 4ЦДО-а 
43.Моника ИвановаСтарши учител – 4ЦДО-бII
44.Лидия Спасова-ГроздановаСтарши учител – 4ЦДО-вIV
45.Фатме МоллаалиУчител – 4ЦДО-г 
46.Николета ЯнакиеваУчител – 4ЦДО-д 
 Учители по БЕЛ 
47.Юлия КоцеваСтарши учител и кл. р-тел 5г класIV
48.Михаил ДимитровСтарши учител и кл. р-тел 5д класIII
49.Адрияна ИлиеваУчител 
50.Стефка ИвановаСтарши учител и кл. р-тел 5а класII
51.Екатерина Каралеева Главен учител (БЕЛ и ЧЕ)I
52.Даниела ДимитроваУчител 
 Учители по Чужди езици 
53.Силвия ЖивковаСтарши учител по АЕ в начален етапV
54.Павлина МиковаУчител по АЕ в начален етап 
55.Елена ЦоловаСтарши учител по АЕ и кл. р-тел 10а класV
56.Делена КостоваСтарши учител по АЕV
57.Милена ИвановаСтарши учителпо АЕ и кл. р-тел 6а класIII
58.Надя СтояноваСтарши учител по АЕ и кл. р-тел 11а класII
59.Георги МилевУчител по АЕ и кл. р-тел 6в клас 
60.Радослава КолеваУчител по АЕ 
61.д-р Илиян КоцевУчител по АЕ и ГИдоктор
62.Вяра БорисоваУчител по НЕ 
63.Юлия елиноваСтарши учител по ИЕ 
 Учители по Математика 
64.Ваня ИвановаСтарши учител и кл. р-телV
65.Лилка ГерговаСтарши учител и кл. р-тел 7г класII
66.Даниела ДрагановаСтарши учител и кл. р-тел 7б класII
67.Камелия КириловаСтарши учител и кл. р-тел 5б класV
68.Изабела ИвановаУчител и кл. р-тел 9а класV
69.Поля ИвановаСтарши учителV
 Учители по ИТ 
70.Руска Илиева Главен учител (мат., ИТ, прир. науки)II
71.Валентина ВлаховаСтарши учителV
72.Снежана ГеноваСтарши учителIV
73.инж. Николина МиневаСтарши учител и кл. р-тел 6г класIV
74.Ирена МирчеваСтарши учителV
75.Цветелина АлексиеваУчител 
 Учители по Природни науки 
76.Цветана ЕреваСтарши учител по ЧП и кл. р-тел 7е класV
77.Лилия ВладимироваСтарши учител по ФАV
78.Ламбина ПетроваСтарши учител по БЗО и кл. р-тел 8б класIII
79.Емил МладеновСтарши учител по ХООС и кл. р-тел 5в класII
 Учители по Обществени науки и Гражданско образование 
80.Лиляна СтояноваУчител по ГИ и кл. р-тел 11б клас 
81.Петрана ЯкалиеваСтарши учител по ГИV
82.Диана Илиева Главен учител (общ. науки, ФВС, Муз., ИИ) ИЦ и кл. р-тел 6е класI
83.Надежда СтойковаСтарши учител по ИЦ и кл. р-тел 12а класII
84.Иван ДжаковСтарши учител ИЦ и кл. р-тел 7д класII
85.Теодора ГеоргиеваУчител по Философски цикъл и кл. р-тел 10б клас 
 Учители по ФВС 
86.Адриан НанковУчител в начален етап 
87.Руслан ХрисимовСтарши учител в начален етап 
88.д-р Валентина ХристоваСтарши учител и кл. р-тел 8а класдоктор
89.Марияна Бързашка-КаменоваСтарши учител 
90.Милена КошеджийскаСтарши учител и кл. р-тел 8в клас 
91.Снежина ГеоргиеваСтарши учител и кл. р-тел 6д клас 
 Учители по Музика 
92.Мария СтояноваСтарши учител и кл. р-тел 6б класIII
93.Станислава ТодороваСтарши учител и кл. р-тел 5а класIII
 Учители по ИИ 
94.Винченцо ТачевСтарши учител 
95.Калоян ТрошановУчител и кл. р-тел 9б клас 
 Учители по ТП 
96.Надежда ИвановаСтарши учителV
 Учители по Икономически предмети 
97.Галя Русанова-ИлиеваСтарши учител и кл. р-тел 12б класII
 Екип за подкрепа на личностното развитие 
98.Мариана ТопаловаСтарши ресурсен учителIII
99.Петя ДимитроваСтарши ресурсен учителIII
100.Стефка БалтоваПсихологII
101.Надя Желязкова-ГосподиноваЛогопедIII

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ИмеДлъжност
 Административен персонал
1.Мая НиколоваЗам.-директор АСД
2.Живка ВасилеваСчетоводител
3.Александра ПетроваКасиер
4.Диана ПродановаЗАТС
5.Мария ЛаловаДомакин
6.Стоянка ЯнкуловаБиблиотекар
 Помощен персонал
7.Милчо КежовПортиер и майстор-подръжка
8.Васил ДочевПортиер и майстор-подръжка
9.Здравка ПетроваХигиенистка
10.Светла ИлиеваХигиенистка
11.Галина СтояноваХигиенистка
12.Иванка ДжорджинаХигиенистка
13.Ваня РангеловаХигиенистка
14.Диана МихалковаХигиенистка
15.Вера КостадиноваХигиенистка
16.Ива ТомовскаХигиенистка
17.Румяна КомневаХигиенистка