Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

УЧЕБНА 2023/2024 Г.

ИМЕДЛЪЖНОСТПКС
1.д-р Евгени БалтаковДиректор и учител по ГИдоктор
 Заместник-директори 
2.Калина НиколоваЗам.-директор УД за начален етапIII
3.инж. Румяна РачеваЗам.-директор УД за прогимназиален етап и учител по ИТIV
4.Павел СтойковЗам.-директор УД за гимназиален етап и учител по АЕV
Анна БочеваРъководител направление ИКТIV
 Педагогически съветници 
5.Цветелина ТашковаПедагогически съветник 
6.Семира ПауноваПедагогически съветник 
 Учители в начален етап 
Анелия РачеваСтарши учител – Iа класIV
Йоана БожиноваСтарши учител – Iб класV
Силвия ГеоргиеваСтарши учител – Iв класIII
Паулина ПетроваСтарши учител – Iг класIV
Венера КерашкаСтарши учител – Iд класIV
Елза ЯковаСтарши учител – IIа класIII
Евдокия АтанасоваСтарши учител – IIб класIII
д-р Десислава ТодороваСтарши учител – IIв класдоктор
Цветана ДимитроваСтарши учител – IIг класI
Добромира СтоиловаСтарши учител – IIд класIII
Боянка СтояноваСтарши учител – IIIа клас
Анна ЯнковаУчител – IIIб клас V
Павлина ДимитроваУчител – IIIв класV
Румяна ИгнатоваСтарши учител – IIIг класIII
Иван БраяновСтарши учител – IIIд класV
Савина ПендурковаСтарши учител – IVа класIII
Лорита КостоваСтарши учител – IVб класII
Дора ГрадишкаСтарши учител – IVв клас (иновативен)III
Цветанка БарашкаСтарши учител – IVг класII
Нина ЕвгениеваСтарши учител – IVд класII
 Учители ГЦДО 
Даниела Николоваучител – 1ЦДО-а
Моника ИвановаСтарши учител – 1ЦДО-бII
Лидия Спасова-ГроздановаСтарши учител – 1ЦДО-вIV
Фатме МоллаалиУчител – 1ЦДО-г
Николета ЯнакиеваУчител – 1ЦДО-д
Весела ЗахариеваСтарши учител – 2ЦДО-аV
Зюмбюл НуманУчител – 2ЦДО-б 
Теодора ИвановаСтарши учител – 2ЦДО-в V
Бистра ЦоковаСтарши учител – 2ЦДО-г IV
Петя Георгиеваучител – 2ЦДО-д
Ани ЦоневаУчител – 3ЦДО-а 
Елена Вълковаучител – 3ЦДО-б 
Мария ЧепишеваУчител – 3ЦДО-в
Венера ЙосифоваУчител – 3ЦДО-г V
Александрина СтояноваУчител – 3ЦДО-д IV
Армине ДимитроваУчител – 4ЦДО-а 
Мария Христоваучител – 4ЦДО-б 
Денислава СпасоваСтарши учител – 4ЦДО-вIV
Албена КръстеваУчител – 4ЦДО-гV
Дора ЕвстатиеваСтарши учител – 4ЦДО-дIV
 Учители по БЕЛ 
47.Юлия КоцеваСтарши учител и кл. р-тел VIг класIV
48.Михаил ДимитровСтарши учител и кл. р-тел VIд класIII
49.Адрияна ИлиеваУчител 
50.Стефка ИвановаСтарши учителII
51.Екатерина Каралеева Главен учител и кл. р-тел VIIIб класI
52.Даниела ДимитроваУчител и кл. р-тел Vб клас 
 Учители по Чужди езици 
53.Силвия ЖивковаСтарши учител по АЕ в начален етапV
54.Павлина МиковаУчител по АЕ и кл. р-тел Vв клас 
55.Елена ЦоловаСтарши учител по АЕ и кл. р-тел XIа класV
56.Делена КостоваСтарши учител по АЕV
57.Милена ИвановаСтарши учителпо АЕ и кл. р-тел VIIа класIII
58.Надя СтояноваСтарши учител по АЕ и кл. р-тел XIIа класII
59.Георги МилевУчител по АЕ и кл. р-тел VIIв клас 
60.Радослава КолеваУчител по АЕ и кл. р-тел Vа клас 
61.д-р Илиян КоцевУчител по ГИ и кл. р-тел Xа класдоктор
62.Вела УмарскаУчител по НЕ 
63.Юлия ВелиноваСтарши учител по ИЕ 
 Учители по Математика 
64.Ваня ИвановаСтарши учителV
65.Лилка ГерговаСтарши учителII
66.Даниела ДрагановаСтарши учителII
67.Камелия КириловаСтарши учител и кл. р-тел VIб класV
68.Изабела ИвановаУчителV
69.Поля ИвановаСтарши учителV
 Учители по ИТ 
70.Руска Илиева Главен учител II
71.Валентина ВлаховаСтарши учителV
72.Снежана ГеноваСтарши учителIV
73.инж. Николина МиневаСтарши учителIV
74.Ирена МирчеваСтарши учителV
75.Цветелина АлексиеваУчител 
 Учители по Природни науки 
76.Цветана ЕреваСтарши учител по ЧП и кл. р-тел Vг класV
77.Лилия ВладимироваСтарши учител по ФА и кл. р-тел VIIг класV
78.Ламбина ПетроваСтарши учител по БЗО и кл. р-тел IXб класIII
79.Емил МладеновСтарши учител по ХООС и кл. р-тел VIв класII
 Учители по Обществени науки и Гражданско образование 
80.Лиляна СтояноваУчител по ГИ и кл. р-тел XIIб клас 
81.Петрана ЯкалиеваСтарши учител по ГИV
82.Диана Илиева Главен учител ИЦ и кл. р-тел VIIе класI
83.Надежда СтойковаСтарши учител по ИЦII
84.Иван ДжаковСтарши учител ИЦ и кл. р-тел Vд класII
85.Теодора ГеоргиеваУчител по Философски цикъл и кл. р-тел XIб клас 
 Учители по ФВС 
86.Адриан НанковУчител в начален етап 
87.Руслан ХрисимовСтарши учител в начален етап 
88.д-р Валентина ХристоваСтарши учител и кл. р-тел IXа класдоктор
89.Анна МакавееваСтарши учител 
90.Милена КошеджийскаСтарши учител и кл. р-тел IXв клас III
91.Снежина ГеоргиеваСтарши учител и кл. р-тел VIIд клас 
 Учители по Музика 
92.Мария СтояноваСтарши учител и кл. р-тел VIIб класIII
93.Станислава ТодороваСтарши учител и кл. р-тел VIа класIII
 Учители по ИИ 
94.Винченцо ТачевСтарши учител 
95.Калоян ТрошановУчител и кл. р-тел Xб клас 
 Учители по ТП 
96.Надежда ИвановаСтарши учителV
 Учители по Икономически предмети 
97.Галя Русанова-ИлиеваСтарши учител и кл. р-тел VIIIв класII
 Екип за подкрепа на личностното развитие 
98.Мариана ТопаловаСтарши ресурсен учителIII
99.Петя ДимитроваСтарши ресурсен учителIII
100.Стефка БалтоваПсихологII
101.Надя Желязкова-ГосподиноваЛогопедIII

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ИмеДлъжност
 Административен персонал
1.Мая НиколоваЗам.-директор АСД
2.Живка ВасилеваСчетоводител
3.Александра ПетроваКасиер
4.Диана ПродановаЗАТС
5.Мария ЛаловаДомакин
6.Стоянка ЯнкуловаБиблиотекар
 Помощен персонал
7.Милчо КежовПортиер и майстор-подръжка
8.Васил ДочевПортиер и майстор-подръжка
9.Румяна КомневаХигиенистка
10.Светла ИлиеваХигиенистка
11.Галина СтояноваХигиенистка
12.Иванка ДжорджинаХигиенистка
13.Ваня РангеловаХигиенистка
14.Диана МихалковаХигиенистка
15.Вера КостадиноваХигиенистка
16.Ива ТомовскаХигиенистка
17.Хигиенистка