Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
ЗА УЧЕБНАТА 2023 /2024 Г.
    
ИМЕДЛЪЖНОСТПКС
1.д-р Евгени БалтаковДиректор и учител по ГИдоктор
Заместник-директори
2.Калина НиколоваЗам.-директор УД за начален етапIII
3.инж. Румяна РачеваЗам.-директор УД за прогимназиален етап и учител по ИТIV
4.Милена КошеджийскаЗам.-директор УД за гимназиален етап и учител по ФВС III
5.Анна БочеваРъководител направление ИКТIII
Педагогически съветници
6.Цветелина ТашковаПедагогически съветник 
7.Семира ПауноваПедагогически съветник 
Учители в начален етап
8.Анелия РачеваСтарши учител – Iа класIV
9.Мария ЧепишеваУчител – Iб класIII
10.Силвия ГеоргиеваСтарши учител – Iв класIII
11.Паулина ПетроваСтарши учител – Iг класIV
12.Венера КерашкаСтарши учител – Iд класIV
13.Елза ЯковаСтарши учител – IIа класIII
14.Евдокия АтанасоваСтарши учител – IIб класIII
15.д-р Десислава ТодороваСтарши учител – IIв класдоктор
16.Цветана ДимитроваСтарши учител – IIг клас I
17.Добромира СтоиловаСтарши учител – IIд класIII
18.Боянка СтояноваСтарши учител – IIIа клас 
19.Анна ЯнковаУчител – IIIб клас V
20.Павлина ДимитроваУчител – IIIв класV
21.Румяна ИгнатоваСтарши учител – IIIг класIII
22.Иван БраяновСтарши учител – IIIд класV
23.Савина ПендурковаСтарши учител – IVа класIII
24.Лорита КостоваСтарши учител – IVб клас (иновативен)II
25.Дора ГрадишкаСтарши учител – IVв клас (иновативен)III
26.Цветанка БарашкаСтарши учител – IVг класII
27.Нина ЕвгениеваСтарши учител – IVд класII
Учители ГЦДО
28.Даниела Николоваучител – 1ЦДО-а 
29.Моника ИвановаСтарши учител – 1ЦДО-бII
30.Лидия Спасова-ГроздановаСтарши учител – 1ЦДО-вIV
31.Фатме МоллаалиУчител – 1ЦДО-г 
32.Николета ЯнакиеваУчител – 1ЦДО-д 
33.Весела ЗахариеваСтарши учител – 2ЦДО-аV
34.Зюмбюл НуманУчител – 2ЦДО-б 
35.Теодора ИвановаСтарши учител – 2ЦДО-в V
36.Бистра ЦоковаСтарши учител – 2ЦДО-г IV
37.Петя ГеоргиеваСтарши учител – 2ЦДО-д I
38.Ани ЦоневаУчител – 3ЦДО-а 
39.Елена ВълковаУчител – 3ЦДО-б 
40.Розалина РозалиноваУчител – 3ЦДО-в 
41.Венера ЙосифоваУчител – 3ЦДО-г V
42.Александрина СтояноваУчител – 3ЦДО-д IV
43.Армине ДимитроваУчител – 4ЦДО-а 
44.Мария КрумоваУчител – 4ЦДО-б 
45.Денислава СпасоваУчител – 4ЦДО-вIV
46.Албена КръстеваУчител – 4ЦДО-гV
47.Дора ЕвстатиеваСтарши учител – 4ЦДО-дIV
Учители по БЕЛ
48.Юлия КоцеваСтарши учител и кл. р-тел VIг класIV
49.Михаил ДимитровСтарши учител и кл. р-тел VIд класIII
50.Адрияна ИлиеваУчител 
51.Георги РадуловУчител
52.Екатерина КаралееваГлавен учител и кл. р-тел VIIIб клас I
53.Даниела ДимитроваУчител и кл. р-тел Vб клас 
Учители по Чужди езици
54.Силвия ЖивковаСтарши учител по АЕ в начален етапV
55.Десислава КириловаСтарши учител по АЕ в начален етапIII
56.Павлина МиковаУчител по АЕ и кл. р-тел Vв клас 
57.Николинка ЛюбеноваУчител и кл. р-тел VIIIа клас 
58.Елена ЦоловаСтарши учител по АЕ и кл. р-тел XIа класV
59.Делена КостоваСтарши учител по АЕV
60.Милена ИвановаСтарши учител по АЕ и кл. р-тел VIIа класIII
61.Надя СтояноваСтарши учител по АЕ и кл. р-тел XIIа класII
62.Георги МилевУчител по АЕ и кл. р-тел VIIв клас 
63.Радослава КолеваУчител по АЕ и кл. р-тел Vа клас 
64.Станка ДимитроваСтарши учител по НЕ в начален етап 
65.Димитрина КаменскаУчител по НЕV
66.Юлия ВелиноваСтарши учител по ИЕ 
Учители по Математика
67.Ваня ИвановаСтарши учителV
68.Лилка ГерговаСтарши учител и кл. р-тел Vд класIII
69.Даниела ДрагановаСтарши учителII
70.Камелия КириловаСтарши учител и кл. р-тел VIб класV
71.Изабела ИвановаУчителV
72.Поля ИвановаСтарши учителV
Учители по ИТ
73.Руска ИлиеваГлавен учителII
74.Валентина ВлаховаСтарши учителV
75.Снежана ГеноваСтарши учителIII
76.инж. Николина МиневаСтарши учителIV
77.Ирена МирчеваСтарши учителV
78.Цветелина АлексиеваУчител 
Учители по Природни науки
79.Цветана ЕреваСтарши учител по ЧП и кл. р-тел Vг класV
80.Лилия ВладимироваСтарши учител по ФА и кл. р-тел VIIг класV
81.Ламбина ПетроваСтарши учител по БЗО и кл. р-тел IXб класIII
82.Емил МладеновСтарши учител по ХООС и кл. р-тел VIв клас I
Учители по Обществени науки и Гражданско образование
83.Лиляна СтояноваУчител по ГИ и кл. р-тел XIIб клас 
84.Петрана ЯкалиеваСтарши учител по ГИV
85.д-р Илиян КоцевУчител по ГИ и кл. р-тел Xа класдоктор
86.Диана ИлиеваГлавен учител ИЦ и кл. р-тел VIIе клас I
87.Надежда СтойковаСтарши учител по ИЦII
88.Иван ДжаковСтарши учител ИЦ и БЕЛII
89.Теодора ГеоргиеваУчител по Философски цикъл и кл. р-тел XIб класV
Учители по ФВС
90.Адриан НанковУчител в начален етап 
91.Руслан ХрисимовСтарши учител в начален етап 
92.д-р Валентина ХристоваСтарши учител и кл. р-тел IXа класдоктор
93.Анна МакавееваСтарши учителV
94.Светлан ГецовСтарши учител и кл. р-тел IXв клас 
95.Снежина СтанчеваСтарши учител и кл. р-тел VIIд класV
Учители по Музика
96.Мария СтояноваСтарши учител и кл. р-тел VIIб класIII
97.Станислава ТодороваСтарши учител и кл. р-тел VIа класIII
Учители по Изобразително изкуство
98.Винченцо ТачевСтарши учител 
99.Калоян ТрошановУчител и кл. р-тел Xб клас 
Учители по ТП
100.Надежда ИвановаСтарши учителV
Учители по Икономически предмети
101.Галя Русанова-ИлиеваСтарши учител и кл. р-тел VIIIв класII
Екип за подкрепа на личностното развитие
102.Мариана ТопаловаСтарши ресурсен учителIII
 Гинка АтанасоваСтарши ресурсен учител I
103.Петя ДимитроваСтарши ресурсен учителII
104.Стефка БалтоваПсихологII
105.Надя Желязкова-ГосподиноваЛогопедII
106.Ася ЦветановаПомощник на учителя 
    
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 
УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА 
ИмеДлъжност 
Административен персонал 
1.Мая НиколоваЗам.-директор АСД 
2.Живка ВасилеваСчетоводител 
3.Александра ПетроваКасиер 
4.Диана ПродановаЗАТС 
5.Мария ЛаловаДомакин 
6.Стоянка ЯнкуловаБиблиотекар 
Помощен персонал 
7.Милчо КежовПортиер и майстор-подръжка 
8.Васил ДочевПортиер и майстор-подръжка 
9.Румяна КомневаХигиенист 
10.Светла ИлиеваХигиенист 
11.Галина СтояноваХигиенист 
12.Иванка ДжорджинаХигиенист 
13.Ваня РангеловаХигиенист 
14.Диана МихалковаХигиенист 
15.Вера КостадиноваХигиенист 
16.Ива ТомовскаХигиенист 
17.Цеца ДимитроваХигиенист 
18.Парашкева НиколоваХигиенист