Администрация

Заместник-директор УД – гимназиален етап (VIII-XII клас):

Милена Кошеджийска – 0879010902

Заместник-директор УД – прогимназиален етап (V-VII клас):

Инж. Румяна Рачева – 0879010871

Заместник-директор УД – начален етап (I-IVклас):

Калина Николова – 0879010905

Заместник-директор АСД:

Мая Николова – 0879010900

Прикачени документи